Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Głogoczów gmina Myślenice, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr 151/XX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczów w Gminie Myślenice, dla obszaru pod nazwą Głogoczów – Centrum



1


2


3


4


5


6


7


8


9