Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rudno Górne gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXIX/324/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce



1


2


3


4


5


6


7


8


9