Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kraków gmina Kraków, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XC/1324/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze - Krzemionki”



1


2


3


4


5


6


7


8


9