Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Słubice gmina Słubice, lubuskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLI/397/09 Rady Miasta Słubice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach



1


2


3


4


5


6