Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Tuchola gmina Tuchola, kujawsko-pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni ścieków w Tucholi.



1


2


3


4