Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łysomice gmina Łysomice, kujawsko-pomorskie

Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr 21/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 1 pkt 7 w zakresie zapisu „Dopuszcza się wycinkę drzew wyłącznie w przypadkach uzasadnionych zagrożeniem bezpieczeństwa i mienia ludzi bądź konstrukcji istniejącej zabudowy, a także w przypadku lokalizacji nowej zabudowy, zgodnie z ustaleniami planu”, § 5 pkt 3, § 7 pkt 4 lit. b w zakresie zapisu „[...] wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu”, § 8 pkt 4 lit. b w zakresie zapisu „[...] wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu”, § 8 pkt 7 lit. B, § 10 pkt 1 lit. b w zakresie zapisu „[…] z wyłączeniem masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej”, § 11 pkt 1 lit. b w zakresie zapisu „[…] z wyłączeniem masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej” uchwały nr V/38/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w miejscowości Łysomice oraz załącznika nr 1B do tej uchwały w zakresie linii rozgraniczającej tereny o tym samym przeznaczeniu lub tych samych zasadach zagospodarowania.

Szczegóły dokumentu:

rodzaj dokumentu nr dokumentu
rozstrzygnięcie nadzorcze 21/2015

Daty:

data ogłoszenia data wydania data dodania do bazy
2015-03-23 2015-03-20 2015-04-28 07:05:14

Dane organu wydającego:

organ wydający województwo powiat miasto / gmina
Wojewoda kujawsko-pomorskie toruński Łysomice

Źródło dokumentu:

nazwa publikacji rok numer pozycja
Dziennik Urzędowy Województwa 2015 0 875

Dokument dotyczy następujących miejscowości:

lp. województwo powiat gmina miejscowość rodzaj miej.
1 kujawsko-pomorskie toruński Łysomice Łysomice wieś