Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wielkie Rychnowo gmina Kowalewo Pomorskie, kujawsko-pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XVII/179/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w rejonie wsi Mlewiec, Srebrniki, Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych.



1


2


3


4


5


6


7


8


9