Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrociszów Górny gmina Sulików, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr VII/52/15 Rady Gminy Sulików z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Mała Wieś Górna)



1


2


3


4


5


6


7


8


9