Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wałbrzych gmina Wałbrzych, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLI/379/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Piotra Wysockiego – Marcina Kasprzaka w Wałbrzychu.



1


2


3


4


5


6


7


8


9