Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzbna gmina Żarów, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLV/221/2009 Rady Miasta Żarów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów.



1


2


3


4


5