Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gałów gmina Miękinia, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr LIV/610/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Gałów i obrębu Zakrzyce



1


2


3


4


5


6


7


8


9