Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Obiszów gmina Grębocice, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr LXI/291/2014 Rady Gminy Grębocice z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Grębocice, w tym położonych w granicach terenów górniczych.



1


2


3


4


5


6


7


8


9