Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra gmina Kamienna Góra, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

obwieszczenie nr XXI/10/16 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy J. Korczaka w Kamiennej Górze



1


2


3


4


5


6


7


8


9