Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szklarska Poręba gmina Szklarska Poręba, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLVII/557/2010 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod obiekty gospodarki ściekowej w Szklarskiej Porębie



1


2


3


4


5