Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Wągrowiec, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2015-05-25 Data wydania: 2015-05-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obszar górniczy Sienno – 1”
Data dodania do bazy: 2015-06-18 07:46:50
Data ogłoszenia: 2015-04-29 Data wydania: 2015-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaliska i Tarnowo Pałuckie w rejonie Jeziora Rgielskiego”
Data dodania do bazy: 2015-05-01 12:08:00
Data ogłoszenia: 2015-04-29 Data wydania: 2015-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaliska i Tarnowo Pałuckie w rejonie Jeziora Rgielskiego”
Data dodania do bazy: 2015-05-01 12:08:00
Data ogłoszenia: 2015-04-29 Data wydania: 2015-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Bartodzieje, obejmującego część działek o numerach 112 i 114
Data dodania do bazy: 2015-04-30 13:07:16
Data ogłoszenia: 2015-04-15 Data wydania: 2015-04-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.4131.1.107.2015.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 kwietnia 2015r. orzekające nieważność uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obszar górniczy Sienno - 1
Data dodania do bazy: 2015-04-20 22:16:32
Data ogłoszenia: 2015-04-10 Data wydania: 2015-03-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obszar górniczy Sienno – 1”
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:19:09
Data ogłoszenia: 2013-10-23 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/321/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 5/2, położonej w miejscowości Wiatrowo
Data dodania do bazy: 2013-12-24 14:25:49
Data ogłoszenia: 2013-07-15 Data wydania: 2010-04-25
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Po 985/12 Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2014-01-12 12:26:34
Data ogłoszenia: 2013-06-06 Data wydania: 2013-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/285/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowiec - dz. nr 20/6, 20/10, 23/1, 23/6”
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:58:11
Data ogłoszenia: 2013-06-06 Data wydania: 2013-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/286/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Rgielsko, obejmującej działkę o nr ewid. 396.
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:58:12