Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Wągrowiec, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2015-04-15 Data wydania: 2015-04-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.4131.1.107.2015.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 kwietnia 2015r. orzekające nieważność uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obszar górniczy Sienno - 1
Data dodania do bazy: 2015-04-20 22:16:32
Data ogłoszenia: 2015-04-10 Data wydania: 2015-03-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obszar górniczy Sienno – 1”
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:19:09
Data ogłoszenia: 2013-10-23 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/321/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 5/2, położonej w miejscowości Wiatrowo
Data dodania do bazy: 2013-12-24 14:25:49
Data ogłoszenia: 2013-07-15 Data wydania: 2010-04-25
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Po 985/12 Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2014-01-12 12:26:34
Data ogłoszenia: 2013-06-06 Data wydania: 2013-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/285/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowiec - dz. nr 20/6, 20/10, 23/1, 23/6”
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:58:11
Data ogłoszenia: 2013-06-06 Data wydania: 2013-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/286/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Rgielsko, obejmującej działkę o nr ewid. 396.
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:58:12
Data ogłoszenia: 2013-04-26 Data wydania: 2013-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/158/2013 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie ulicy Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu
Data dodania do bazy: 2014-01-12 12:26:32
Data ogłoszenia: 2013-04-26 Data wydania: 2013-04-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.263.2013.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. orzekające nieważność § 11 ust. 4 uchwały Nr XXV/158//2013 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu w zakresie wyrazów: „lub właścicieli nieruchomości, dla których wyznaczona droga lokalna zapewnia dostęp do drogi pełniącej funkcję określoną w ust. 1 pkt 1”.
Data dodania do bazy: 2013-08-26 13:14:32
Data ogłoszenia: 2012-08-07 Data wydania: 2012-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaliska 2” w Wągrowcu
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:31:08
Data ogłoszenia: 2012-05-18 Data wydania: 2012-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości  Kobylec, obejmującego działki o numerach 191/12, 193, 194, 195, 196/3, 196/4, 197, 198, 199, 200, 201,  203, 204/1, 205, 206, i 207/5.
Data dodania do bazy: 2012-05-21 10:04:27