Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Turek gmina Turek, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-10-04 Data wydania: 2016-09-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/198/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Rejon południowy ul. Konińskiej – etap II”
Data dodania do bazy: 2016-10-05 18:30:12
Data ogłoszenia: 2016-10-04 Data wydania: 2016-09-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/197/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. "Osiedle Wyzwolenia – II"
Data dodania do bazy: 2016-10-05 18:30:12
Data ogłoszenia: 2016-03-08 Data wydania: 2016-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/139/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Turku pn. "w rejonie ulicy Konińskiej", który po zmianie będzie nazywał się "Rejon północny ul. Konińskiej – Etap I (enklawa 28.U)"
Data dodania do bazy: 2016-03-20 16:21:28
Data ogłoszenia: 2015-10-30 Data wydania: 2015-10-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.354.2015.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015r. orzekające nieważność uchwały Nr X/69/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2015 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Turku pn. „w rejonie ulicy Konińskiej”, który po zmianie będzie nazywał się „Rejon północny ul. Konińskiej – Etap I (enklawa 28.U)”
Data dodania do bazy: 2015-10-31 11:04:44
Data ogłoszenia: 2015-09-29 Data wydania: 2015-09-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/69/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2015r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Turku pn. "w rejonie ulicy Konińskiej", który po zmianie będzie nazywał się "Rejon północny ul. Konińskiej – Etap I (enklawa 28.U)"
Data dodania do bazy: 2015-09-30 12:13:39
Data ogłoszenia: 2015-04-22 Data wydania: 2015-04-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.113.2015.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2015r. orzekające nieważność § 8 uchwały Nr V/34/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Turku pn. „w rejonie ulicy Konińskiej”, który po zmianie będzie nazywał się „Rejon północny ul. Konińskiej – Etap I”
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:25
Data ogłoszenia: 2015-04-14 Data wydania: 2015-03-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/34/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Turku pn. "w rejonie ulicy Konińskiej", który po zmianie będzie nazywał się "Rejon północny ul. Konińskiej – Etap I"
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:36
Data ogłoszenia: 2014-06-27 Data wydania: 2014-05-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/310/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 8 maja 2014r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Osiedle Górnicze”, który po zmianie będzie nazywał się „Osiedle Górnicze – teren pomiędzy ul. Kolska Szosa i ul. 650-lecia”
Data dodania do bazy: 2014-08-04 10:02:47
Data ogłoszenia: 2014-06-27 Data wydania: 2014-06-13
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.250.2014.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2014r. orzekające nieważność § 6 ust. 1 pkt 1 w zakresie wyrazów „teren ogólnodostępny” uchwały Nr XXXV/310/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Osiedle Górnicze”, który po zmianie będzie nazywał się „Osiedle Górnicze – teren pomiędzy ul. Kolska Szosa i ul. 650-lecia
Data dodania do bazy: 2014-08-19 18:45:57
Data ogłoszenia: 2013-12-11 Data wydania: 2013-11-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/263/13 Rady Miejskiej Turku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/364/10 Rady Miejskiej Turku z dnia 14 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku obejmującego obszar "w rejonie ulic Górniczej i Przemysłowej".
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:53