Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Kazimierz Biskupi, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-03-06 Data wydania: 2017-03-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.10.2017.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 marca 2017 r. wskazujące że uchwała nr XXXIII/275/16 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Sokółki, gm. Kazimierz Biskupi została wydana z naruszeniem prawa
Data dodania do bazy: 2017-03-06 19:02:00
Data ogłoszenia: 2016-10-11 Data wydania: 2016-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/245/16 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 września 2016r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w Woli Łaszczowej oraz w Kazimierzu Biskupim gm. Kazimierz Biskupi.
Data dodania do bazy: 2016-10-21 10:04:22
Data ogłoszenia: 2016-10-11 Data wydania: 2016-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/245/16 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 września 2016r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w Woli Łaszczowej oraz w Kazimierzu Biskupim gm. Kazimierz Biskupi.
Data dodania do bazy: 2016-10-21 10:04:22
Data ogłoszenia: 2016-01-18 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/150/15 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w gminie Kazimierz Biskupi
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:56
Data ogłoszenia: 2016-01-18 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/150/15 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w gminie Kazimierz Biskupi
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:56
Data ogłoszenia: 2016-01-18 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/150/15 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w gminie Kazimierz Biskupi
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:56
Data ogłoszenia: 2016-01-18 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/150/15 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w gminie Kazimierz Biskupi
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:56
Data ogłoszenia: 2016-01-18 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/149/15 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Bukowa - Dębowa, położonego w obrębie geodezyjnym Kazimierz Biskupi, gm. Kazimierz Biskupi
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:56
Data ogłoszenia: 2015-10-08 Data wydania: 2015-10-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.330.2015.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 października 2015r. orzekające nieważność § 13 ust. 1 pkt 1 we fragmencie „rozbiórkę istniejącej linii energetycznej SN 15 kV przebiegającej nad działką nr 38/9” oraz § 13 ust. 6 pkt 5 Uchwały Nr XII/88/15 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamienica, gmina Kazimierz Biskupi
Data dodania do bazy: 2015-10-08 14:05:41
Data ogłoszenia: 2015-09-22 Data wydania: 2015-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/89/15 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Kazimierz Biskupi oraz Władzimirów gm. Kazimierz Biskupi
Data dodania do bazy: 2016-02-15 11:54:22