Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Witkowo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2015-05-12 Data wydania: 2015-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 31/27, położonej w miejscowości Chłądowo, gm. Witkowo
Data dodania do bazy: 2015-09-30 12:13:38
Data ogłoszenia: 2014-11-24 Data wydania: 2014-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/308/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 182/1, położonej w Wiekowie, gm. Witkowo
Data dodania do bazy: 2015-01-31 12:01:13
Data ogłoszenia: 2014-05-07 Data wydania: 2014-05-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.207.2014.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2014r. orzekające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Witkowie nr XXXII/306/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 31/27, położonej w miejscowości Chłądowo, gm. Witkowo
Data dodania do bazy: 2014-05-13 08:48:30
Data ogłoszenia: 2014-05-07 Data wydania: 2014-05-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.206.2014.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2014r. orzekające nieważność § 6 ust. 10 pkt 6 lit. d uchwały Rady Miejskiej w Witkowie nr XXXII/307/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 689/5, 41/1, 41/2 położonych w miejscowości Witkowo
Data dodania do bazy: 2014-05-13 08:48:30
Data ogłoszenia: 2013-11-06 Data wydania: 2013-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/270/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu działek w Gaju o numerze ewidencyjnym 117/7 oraz Ostrowite Prymasowskie o numerach ewidencyjnych 3/3 i 3/7
Data dodania do bazy: 2013-11-13 23:05:10
Data ogłoszenia: 2013-11-06 Data wydania: 2013-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/270/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu działek w Gaju o numerze ewidencyjnym 117/7 oraz Ostrowite Prymasowskie o numerach ewidencyjnych 3/3 i 3/7
Data dodania do bazy: 2013-11-13 23:05:10
Data ogłoszenia: 2013-02-12 Data wydania: 2012-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/201/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 364 położonej w miejscowości Mąkownica gm. Witkowo
Data dodania do bazy: 2013-02-15 20:13:40
Data ogłoszenia: 2012-06-08 Data wydania: 2012-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/128/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 408/1 w miejscowości Witkowo
Data dodania do bazy: 2012-06-11 00:01:48
Data ogłoszenia: 2012-06-08 Data wydania: 2012-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/129/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 37 w miejscowości Małachowo Złych Miejsc, gm. Witkowo
Data dodania do bazy: 2012-06-11 00:01:48
Data ogłoszenia: 2012-05-11 Data wydania: 2011-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulicy Polnej i Jana Pawła II w miejscowości Witkowo
Data dodania do bazy: 2012-05-12 11:39:33