Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Elbląg gmina Elbląg, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr VII/74/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu pętli tramwajowej przy ulicy Ogólnej w Elblągu oraz rejonu skrzyżowania ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka i ulicy Ogólnej w Elblągu.



1


2


3


4


5


6


7


8


9