Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Kuźnia Raciborska, śląskie


Data ogłoszenia: 2016-12-30 Data wydania: 2016-12-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.139.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIV/211/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:31
Data ogłoszenia: 2016-12-30 Data wydania: 2016-12-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.140.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIV/210/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016 r. wsprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Jankowice
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:31
Data ogłoszenia: 2016-12-05 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/210/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Jankowice
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:46
Data ogłoszenia: 2016-12-05 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/211/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska
Data dodania do bazy: 2016-12-28 13:53:56
Data ogłoszenia: 2016-05-12 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/172/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przebiegiem napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji GPZ Kędzierzyn – GPZ Kuźnia Raciborska, w granicach administracyjnych gminy Kuźnia Raciborska
Data dodania do bazy: 2016-06-18 10:14:41
Data ogłoszenia: 2016-05-12 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/172/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przebiegiem napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji GPZ Kędzierzyn – GPZ Kuźnia Raciborska, w granicach administracyjnych gminy Kuźnia Raciborska
Data dodania do bazy: 2016-06-18 10:14:41
Data ogłoszenia: 2015-12-11 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/118/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:32
Data ogłoszenia: 2015-12-11 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/118/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:32
Data ogłoszenia: 2014-11-21 Data wydania: 2014-11-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/426/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Kozielskiej
Data dodania do bazy: 2015-02-05 14:05:36
Data ogłoszenia: 2014-01-10 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/360/2013 RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2014-01-14 14:15:27