Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dąbrowno gmina Niegowa, śląskie


Data ogłoszenia: 2013-07-03 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr 226/XXIX/2013 Rady Gminy Niegowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości Dąbrowno dla terenu położonego w miejscowości Dąbrowno
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:36:18
Data ogłoszenia: 2012-07-03 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.37.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 28 czerwca 2012r. prostujące rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.27.2012 z dnia 13 kwietnia 2012r. dotyczące stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Niegowa Nr 116/XVII/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w częściach dotyczących miejscowości: Sokolniki i Zagórze, Mzurów, Dąbrowno, Niegowa dla terenów położonych w miejscowościach Sokolniki, Mzurów, Dąbrowno i Niegowa
Data dodania do bazy: 2012-07-08 20:23:26
Data ogłoszenia: 2012-04-16 Data wydania: 2012-03-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr 116/XVII/2012 Rady Gminy Niegowa z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w częściach dotyczących miejscowości: Sokolniki i Zagórze, Mzurów, Dąbrowno, Niegowa dla terenów położonych w miejscowościach Sokolniki, Mzurów, Dąbrowno i Niegowa
Data dodania do bazy: 2012-04-21 22:09:47
Data ogłoszenia: 2012-04-16 Data wydania: 2012-04-13
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.27.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Niegowa Nr 116/XVII/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w częściach dotyczących miejscowości: Sokolniki i Zagórze, Mzurów, Dąbrowno, Niegowa dla terenów położonych w miejscowościach Sokolniki, Mzurów, Dąbrowno i Niegowa
Data dodania do bazy: 2012-04-21 22:09:47