Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mysłowice gmina Mysłowice, śląskie


Data ogłoszenia: 2016-07-06 Data wydania: 2016-07-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.85.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lipca 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Mysłowice nr XXII/346/16 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzezinka Północna w Mysłowicach
Data dodania do bazy: 2016-07-07 11:45:10
Data ogłoszenia: 2016-07-06 Data wydania: 2016-07-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.84.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lipca 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Mysłowice nr XXII/345/16 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzęczkowice Wschodnie w Mysłowicach
Data dodania do bazy: 2016-07-07 11:45:10
Data ogłoszenia: 2016-06-04 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/345/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzęczkowice Wschodnie w Mysłowicach
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:09
Data ogłoszenia: 2016-06-04 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/346/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzezinka Północna w Mysłowicach
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:09
Data ogłoszenia: 2015-10-07 Data wydania: 2015-10-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.67.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 2 października 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miasta Mysłowice nr XII/187/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Cmentarna” w Mysłowicach
Data dodania do bazy: 2015-10-08 14:05:37
Data ogłoszenia: 2015-09-07 Data wydania: 2015-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/187/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cmentarna” w Mysłowicach
Data dodania do bazy: 2015-09-09 17:09:51
Data ogłoszenia: 2015-01-02 Data wydania: 2014-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/14/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto i Piasek Południowy” w Mysłowicach
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:40:18
Data ogłoszenia: 2014-11-13 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXI/1167/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru “Mikołowska – Stokrotek” w Mysłowicach
Data dodania do bazy: 2014-12-10 16:13:08
Data ogłoszenia: 2014-11-13 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXI/1172/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: "Stara Wesoła", "Krasowy Południowe", "Brzezinka Południowa" , "Kosztowy" w Mysłowicach w wyznaczonych obszarach
Data dodania do bazy: 2014-12-10 16:13:08
Data ogłoszenia: 2014-03-20 Data wydania: 2014-01-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.45.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2014r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLIX/918/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Mikołowska – Stokrotek”, „Cmentarna” w Mysłowicach
Data dodania do bazy: 2014-04-01 07:39:35