Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mysłowice gmina Mysłowice, śląskie


Data ogłoszenia: 2016-12-07 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/442/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rondo Piastów Śląskich w Mysłowicach
Data dodania do bazy: 2016-12-28 13:53:56
Data ogłoszenia: 2016-11-10 Data wydania: 2016-11-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.115.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 3 listopada 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Mysłowice nr XXV/404/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kosztowy Północne w Mysłowicach
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:54
Data ogłoszenia: 2016-11-07 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/424/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto i Piasek Południowy” w Mysłowicach
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:30
Data ogłoszenia: 2016-10-06 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/404/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kosztowy Północne w Mysłowicach
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:54
Data ogłoszenia: 2016-07-06 Data wydania: 2016-07-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.85.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lipca 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Mysłowice nr XXII/346/16 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzezinka Północna w Mysłowicach
Data dodania do bazy: 2016-07-07 11:45:10
Data ogłoszenia: 2016-07-06 Data wydania: 2016-07-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.84.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lipca 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Mysłowice nr XXII/345/16 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzęczkowice Wschodnie w Mysłowicach
Data dodania do bazy: 2016-07-07 11:45:10
Data ogłoszenia: 2016-06-04 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/346/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzezinka Północna w Mysłowicach
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:09
Data ogłoszenia: 2016-06-04 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/345/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzęczkowice Wschodnie w Mysłowicach
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:09
Data ogłoszenia: 2015-10-07 Data wydania: 2015-10-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.67.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 2 października 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miasta Mysłowice nr XII/187/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Cmentarna” w Mysłowicach
Data dodania do bazy: 2015-10-08 14:05:37
Data ogłoszenia: 2015-09-07 Data wydania: 2015-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/187/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cmentarna” w Mysłowicach
Data dodania do bazy: 2015-09-09 17:09:51