Strona główna Informacje Polityka prywatnościgmina Łaziska Górne:
Łaziska Górne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łaziska Górne gmina Łaziska Górne, śląskie


Data ogłoszenia: 2013-10-28 Data wydania: 2013-10-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/367/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Katami i Mokrem w Łaziskach Górnych
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:53:02
Data ogłoszenia: 2013-10-28 Data wydania: 2013-10-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/368/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kopanina z Terenami Przemysłowymi w Łaziskach Górnych
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:53:02
Data ogłoszenia: 2013-03-25 Data wydania: 2013-03-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.6.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 7 marca 2013r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVII/287/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych – zmiana nr 66
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:50
Data ogłoszenia: 2013-03-04 Data wydania: 2013-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/287/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych - zmiana nr 66
Data dodania do bazy: 2013-03-08 08:55:08
Data ogłoszenia: 2013-03-04 Data wydania: 2013-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/288/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych - zmiany nr 45, 63, 46, 60, 65
Data dodania do bazy: 2013-03-08 08:55:08
Data ogłoszenia: 2012-12-14 Data wydania: 2012-10-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/245/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych
Data dodania do bazy: 2012-12-17 23:30:12
Data ogłoszenia: 2012-12-07 Data wydania: 2012-11-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.55.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 27 listopada 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXIV/246/12 Rady Miejskiej Łaziskach Górnych z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych
Data dodania do bazy: 2012-12-10 10:18:03
Data ogłoszenia: 2012-11-21 Data wydania: 2012-10-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/247/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Dolne w Łaziskach Górnych
Data dodania do bazy: 2012-11-22 14:01:28
Data ogłoszenia: 2012-11-21 Data wydania: 2012-10-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/248/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych
Data dodania do bazy: 2012-11-22 14:01:28
Data ogłoszenia: 2011-12-09 Data wydania: 2011-11-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/46/11 Wojewody Śląskiego z dnia 30 listopada 2011r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIII/134/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych
Data dodania do bazy: 2011-12-10 14:00:41