Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Starogard Gdański, pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-09-22 Data wydania: 2016-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/279/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kolejowej w Starogardzie Gdańskim – uchwalonego uchwała Nr XIX/166/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 stycznia 2012r. (publikacja Dz. Urz. Woj. Pom. z 15.02.2012 r. poz. 681) - dla obszaru oznaczonego w tym planie symbolem „6.ZP”
Data dodania do bazy: 2016-10-01 09:51:52
Data ogłoszenia: 2016-06-09 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/183/2016 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Okole
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:47
Data ogłoszenia: 2016-06-07 Data wydania: 2016-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/222/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej i Zachodniej w Starogardzie Gdańskim (obszar strefy ochrony ujęcia wód podziemnych „Południe”, terenu ochrony pośredniej) dla obszarów oznaczonych symbolami: „39.W,U”, „016KDW” i „34.ZP”.
Data dodania do bazy: 2016-06-23 13:36:47
Data ogłoszenia: 2016-06-02 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/232/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański, uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010r. poz. 3268), zmie-nionego uchwałą nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012r. (pu-blikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. nr 1500), zmienionego uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 października 2013r. poz. Nr 3657) - dla 2 obszarów: w rejonie ul. Zielonej oraz w rejonie ul. Kopernika
Data dodania do bazy: 2016-06-18 10:14:40
Data ogłoszenia: 2015-09-28 Data wydania: 2015-07-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/83/2015 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Janowo, obejmującego obszar działki nr 68/11 i część działki nr 68/5 w obrębie Janowo.
Data dodania do bazy: 2016-02-12 15:02:28
Data ogłoszenia: 2014-12-10 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/546/2014 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rokocin, obejmującego działki nr 165/1 ÷ 165/10 w obrębie Rokocin, gmina Starogard Gdański
Data dodania do bazy: 2015-01-14 08:14:26
Data ogłoszenia: 2014-08-27 Data wydania: 2014-07-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/475/2014 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sucumin, obejmującego obszar działki nr 355/7 w obrębie Sucumin, gmina Starogard Gdański.
Data dodania do bazy: 2014-08-30 11:59:57
Data ogłoszenia: 2014-04-28 Data wydania: 2014-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/451/2014 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sumin.
Data dodania do bazy: 2014-04-29 08:14:53
Data ogłoszenia: 2014-04-28 Data wydania: 2014-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/450/2014 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dąbrówka.
Data dodania do bazy: 2014-04-29 08:14:53
Data ogłoszenia: 2014-01-27 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/421/2013 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Lipinki Szlacheckie, gmina Starogard Gdański.
Data dodania do bazy: 2014-01-27 22:17:54