Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Kościerzyna, pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-03-09 Data wydania: 2016-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/217/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek geodezyjnych 503 i 545 oraz działki 614 i części działki 615 w obrębie geodezyjnym Czarlina
Data dodania do bazy: 2017-04-26 22:05:47
Data ogłoszenia: 2017-02-28 Data wydania: 2016-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/216/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Stawiska dla działki geod. 48/6 oraz części działki geod. 70
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:57
Data ogłoszenia: 2016-12-22 Data wydania: 2016-11-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/287/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni, oraz granicami miasta
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:36
Data ogłoszenia: 2016-12-22 Data wydania: 2016-11-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/286/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:01:30
Data ogłoszenia: 2016-07-12 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/231/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego pomiędzy ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica w Kościerzynie
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:31:49
Data ogłoszenia: 2016-06-16 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/230/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 95 obręb 7
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:47
Data ogłoszenia: 2016-01-27 Data wydania: 2015-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/116/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Rybaki, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 424, 425, 426, 438, 439, 440/1, 440/2 i 440/3
Data dodania do bazy: 2016-02-08 12:42:04
Data ogłoszenia: 2016-01-11 Data wydania: 2015-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/136/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie
Data dodania do bazy: 2016-01-20 21:57:23
Data ogłoszenia: 2015-11-26 Data wydania: 2015-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/117/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:43
Data ogłoszenia: 2015-10-29 Data wydania: 2015-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/108/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnejczęści miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta
Data dodania do bazy: 2016-02-12 15:02:28