Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Sierakowice, pomorskie


Data ogłoszenia: 2015-12-07 Data wydania: 2015-10-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/127/15 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pałubice, gmina Sierakowice.
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:43
Data ogłoszenia: 2015-11-20 Data wydania: 2015-10-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/126/15 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Sierakowice.
Data dodania do bazy: 2016-01-25 20:43:30
Data ogłoszenia: 2015-06-22 Data wydania: 2015-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/75/15 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Gowidlina, w gminie Sierakowice.
Data dodania do bazy: 2015-08-25 22:20:55
Data ogłoszenia: 2015-04-21 Data wydania: 2015-03-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/46/15 Rady Gminy Sierakowice z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Sierakowice, w gminie Sierakowice.
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:35
Data ogłoszenia: 2015-04-20 Data wydania: 2015-03-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/47/15 Rady Gminy Sierakowice z dnia 3 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Sierakowice. w gminie Sierakowice.
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:35
Data ogłoszenia: 2014-12-31 Data wydania: 2014-11-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/518/14 Rady Gminy Sierakowice z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały nr XIII/152/11 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Sierakowice
Data dodania do bazy: 2015-01-04 13:11:49
Data ogłoszenia: 2014-12-31 Data wydania: 2014-12-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody pomorskiego nr NK-V.4131.142.2014.JB Wojewody Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIII/518/14 Rady Gminy Sierakowice z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały nr XIII/152/11 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Sierakowice, w części dotyczącej § 4 ust. 3, w zakresie słów: „obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży w jednym lokalu w przedziale 300 m2 – 500 m2 dopuszcza się wyłącznie za zgodą Rady Gminy”.
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:19
Data ogłoszenia: 2014-12-22 Data wydania: 2014-11-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/519/14 Rady Gminy Sierakowice z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Sierakowice, w gminie Sierakowice.
Data dodania do bazy: 2015-01-04 13:11:49
Data ogłoszenia: 2014-12-04 Data wydania: 2014-11-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-V.4131.129.2014.JB Wojewody Pomorskiego z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLII/501/14 Rady Gminy Sierakowice z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Sierakowice, w gminie Sierakowice.
Data dodania do bazy: 2014-12-08 17:27:23
Data ogłoszenia: 2014-12-02 Data wydania: 2014-10-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/502/14 Rady Gminy Sierakowice z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu wsi Skrzeszewo w gminie Sierakowice
Data dodania do bazy: 2014-12-09 16:48:30