Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat krapkowicki, opolskie


Data ogłoszenia: 2014-02-04 Data wydania: 2014-01-23
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLIV/335/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Żyrowa
Data dodania do bazy: 2014-02-10 08:56:17
Data ogłoszenia: 2014-02-04 Data wydania: 2014-01-23
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLIV/336/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Januszkowice
Data dodania do bazy: 2014-02-10 08:56:17
Data ogłoszenia: 2014-02-04 Data wydania: 2014-01-23
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLIV/337/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Krępna
Data dodania do bazy: 2014-02-10 08:56:17
Data ogłoszenia: 2013-12-16 Data wydania: 2013-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIII/371/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:30
Data ogłoszenia: 2013-12-13 Data wydania: 2013-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIII/372/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładu przemysłu skórzanego „Otmęt” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXXVI/574/2002 z dnia 8 października 2002 r.
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:30
Data ogłoszenia: 2013-11-12 Data wydania: 2013-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXVI/366/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
Data dodania do bazy: 2013-11-13 23:04:52
Data ogłoszenia: 2013-11-12 Data wydania: 2013-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXVI/367/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula
Data dodania do bazy: 2013-11-13 23:04:52
Data ogłoszenia: 2013-10-25 Data wydania: 2013-10-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.54.2013.AMŚ Wojewody Opolskiego z dnia 23 października 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/345/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładu przemysłu skórzanego „Otmęt” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach nr XXXVI/574/2002 z dnia 8 października 2002 r.
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:52
Data ogłoszenia: 2013-10-18 Data wydania: 2013-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXX/188/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:52
Data ogłoszenia: 2013-10-17 Data wydania: 2013-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXV/352/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:52