Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Oświęcim, małopolskie


Data ogłoszenia: 2016-09-28 Data wydania: 2016-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/461/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa, ul. Chemików, ul. Fabryczną
Data dodania do bazy: 2016-10-01 09:51:48
Data ogłoszenia: 2016-09-09 Data wydania: 2016-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/460/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu
Data dodania do bazy: 2016-09-23 13:43:48
Data ogłoszenia: 2016-07-20 Data wydania: 2016-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIII/437/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Fabrycznej, oznaczonego literą A
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:28:22
Data ogłoszenia: 2016-07-13 Data wydania: 2016-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXI/233/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oświęcim w części miejscowości Grojec, Rajsko i Zaborze
Data dodania do bazy: 2016-07-14 12:38:34
Data ogłoszenia: 2016-07-13 Data wydania: 2016-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXI/233/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oświęcim w części miejscowości Grojec, Rajsko i Zaborze
Data dodania do bazy: 2016-07-14 12:38:34
Data ogłoszenia: 2016-07-13 Data wydania: 2016-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXI/233/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oświęcim w części miejscowości Grojec, Rajsko i Zaborze
Data dodania do bazy: 2016-07-14 12:38:34
Data ogłoszenia: 2016-06-08 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXII/421/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla obszaru wyznaczonego pod przebieg inwestycji celu publicznego - gazociągu wysokiego ciśnienia DN500/MOP 5,5 MPa w mieście Oświęcim
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:20
Data ogłoszenia: 2016-05-11 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXI/407/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Łukowej i Garbarskiej.
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:05
Data ogłoszenia: 2015-12-31 Data wydania: 2015-11-24
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w sołectwie Babice w rejonie ulicy Krakowskiej
Data dodania do bazy: 2016-01-12 15:07:06
Data ogłoszenia: 2015-12-21 Data wydania: 2015-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIII/132/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Zaborze w rejonie ulic Borowiec i Grojecka
Data dodania do bazy: 2015-12-21 21:20:18