Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Oświęcim gmina Oświęcim, małopolskie


Data ogłoszenia: 2016-09-28 Data wydania: 2016-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/461/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa, ul. Chemików, ul. Fabryczną
Data dodania do bazy: 2016-10-01 09:51:48
Data ogłoszenia: 2016-09-09 Data wydania: 2016-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/460/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu
Data dodania do bazy: 2016-09-23 13:43:48
Data ogłoszenia: 2016-07-20 Data wydania: 2016-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIII/437/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Fabrycznej, oznaczonego literą A
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:28:22
Data ogłoszenia: 2016-06-08 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXII/421/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla obszaru wyznaczonego pod przebieg inwestycji celu publicznego - gazociągu wysokiego ciśnienia DN500/MOP 5,5 MPa w mieście Oświęcim
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:20
Data ogłoszenia: 2016-05-11 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXI/407/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Łukowej i Garbarskiej.
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:05
Data ogłoszenia: 2015-06-30 Data wydania: 2015-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr X/157/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Gajowej
Data dodania do bazy: 2015-08-02 12:14:46
Data ogłoszenia: 2015-06-30 Data wydania: 2015-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr X/158/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego przy ulicy Krasickiego
Data dodania do bazy: 2015-08-02 12:14:46
Data ogłoszenia: 2015-03-24 Data wydania: 2015-03-12
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VI/92/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej (obszar B)”
Data dodania do bazy: 2015-03-30 17:39:18
Data ogłoszenia: 2015-02-17 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr IV/42/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu w zasięgu ulic Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury, Chopina oraz ograniczonego brzegiem istniejącej skarpy” – w części dotyczącej jednostki planistycznej U6 oraz KD2.
Data dodania do bazy: 2015-04-28 07:05:16
Data ogłoszenia: 2014-09-15 Data wydania: 2014-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LIV/1049/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Królowej Jadwigi, ul. Zaborską, ul. Batorego i ul. Zatorską
Data dodania do bazy: 2014-10-06 12:00:32