Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Julianów gmina Rawa Mazowiecka, łódzkie


Data ogłoszenia: 2010-08-12 Data wydania: 2010-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/242/10 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragment obszaru wsi Julianów
Data dodania do bazy: 2011-04-23 20:50:00
Data ogłoszenia: 2010-08-12 Data wydania: 2010-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/241/10 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Rawa Mazowiecka
Data dodania do bazy: 2011-05-04 22:47:00