Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego łódzkie


Data ogłoszenia: 2009-04-20 Data wydania: 2009-04-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nr PrO.I.0911/150B/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 kwietnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/241/2009 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rzgowa rejon ulicy Tuszyńskiej i ulicy Literackiej
Data dodania do bazy: 2011-06-20 09:41:44
Data ogłoszenia: 2009-04-15 Data wydania: 2009-03-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/237/2009 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 4 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gospodarz przy ulicy Cegielnianej
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:13:57
Data ogłoszenia: 2009-04-08 Data wydania: 2009-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/187/09 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru złoża wapieni ,,Raciszyn’’ wraz z terenem oddziaływania eksploatacji górniczej i terenami sąsiednimi we wsi Raciszyn
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:13:57
Data ogłoszenia: 2009-04-08 Data wydania: 2009-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/189/09 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn dla fragmentów wsi Zalesiaki i Raciszyn
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:13:57
Data ogłoszenia: 2009-04-08 Data wydania: 2009-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/189/09 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn dla fragmentów wsi Zalesiaki i Raciszyn
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:13:57
Data ogłoszenia: 2009-04-04 Data wydania: 2009-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/248/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla obszaru położonego we wsi Sosnowiec - Pieńki”
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:13:57
Data ogłoszenia: 2009-04-04 Data wydania: 2009-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/247/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków dla obszaru położonego we wsiach Dobra - Michałówek w części dotyczącej wsi Dobra”
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:13:57
Data ogłoszenia: 2009-04-04 Data wydania: 2009-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/247/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków dla obszaru położonego we wsiach Dobra - Michałówek w części dotyczącej wsi Dobra”
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:13:57
Data ogłoszenia: 2009-03-31 Data wydania: 2009-02-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr 185/XXIII/09 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego terenu górniczego „Działoszyn V” oraz projektowanego terenu górniczego „Niwiska Górne – Grądy I” w granicach Gminy Pajęczno.
Data dodania do bazy: 2011-06-21 09:55:25
Data ogłoszenia: 2009-03-27 Data wydania: 2009-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/338/09 Rady Miasta Kutno z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej i projektowanej ul. Wschodniej.
Data dodania do bazy: 2011-06-21 09:55:25