Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Żerniki Wrocławskie gmina Siechnice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-05-30 Data wydania: 2017-05-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/290/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie: Teren „B” dla obszaru położonego w rejonie ulicy Parkowej i Wrocławskiej
Data dodania do bazy: 2017-06-08 22:40:37
Data ogłoszenia: 2016-03-15 Data wydania: 2015-09-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 436/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 września 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Siechnicach nr LXIII/386/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obrębu Żerniki Wrocławskie, gmina Siechnice
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:17
Data ogłoszenia: 2014-09-11 Data wydania: 2014-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXIII/386/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obrębu Żerniki Wrocławskie
Data dodania do bazy: 2014-09-20 09:29:34
Data ogłoszenia: 2009-02-06 Data wydania: 2008-12-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/163/08 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie obejmującego obszar oznaczony symbolem „C1”
Data dodania do bazy: 2011-04-30 23:48:00