Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Siechnice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-03-25 Data wydania: 2016-03-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/175/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem ‘B’, gmina Siechnice
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:46
Data ogłoszenia: 2016-03-15 Data wydania: 2015-09-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 436/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 września 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Siechnicach nr LXIII/386/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obrębu Żerniki Wrocławskie, gmina Siechnice
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:17
Data ogłoszenia: 2015-12-24 Data wydania: 2015-06-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 257/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Siechnicach nr LXI/373/14 z dnia 27 maja 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny - oznaczonego symbolem B, gmina Siechnice
Data dodania do bazy: 2016-02-12 15:02:06
Data ogłoszenia: 2015-07-07 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/67/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bogusławice - w granicach obrębu, gmina Siechnice
Data dodania do bazy: 2015-07-23 14:05:21
Data ogłoszenia: 2014-09-11 Data wydania: 2014-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXIII/386/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obrębu Żerniki Wrocławskie
Data dodania do bazy: 2014-09-20 09:29:34
Data ogłoszenia: 2014-06-09 Data wydania: 2014-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/373/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem ‘B’, gmina Siechnice
Data dodania do bazy: 2014-06-12 07:34:15
Data ogłoszenia: 2013-10-28 Data wydania: 2013-10-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/313/2013 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Groblice - oznaczonego symbolem "A", gmina Siechnice
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:37
Data ogłoszenia: 2013-10-28 Data wydania: 2013-10-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/314/2013 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siechnice oraz części wsi Groblice – rejon ulic Opolskiej i Łąkowej, gmina Siechnice
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:37
Data ogłoszenia: 2013-10-28 Data wydania: 2013-10-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/315/2013 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice dla obszaru położonego w północno-zachodniej części.
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:37
Data ogłoszenia: 2013-10-28 Data wydania: 2013-10-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/316/2013 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice – rejon ulic Bzowej, Kalinowej i Prawocińskiej, gmina Siechnice.
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:37