Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mienice gmina Wisznia Mała, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-07-22 Data wydania: 2014-12-02
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 685/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 22 stycznia 2014 r. nr VI/XXXIX/344/14 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mienice
Data dodania do bazy: 2015-07-27 15:00:45
Data ogłoszenia: 2014-09-23 Data wydania: 2014-01-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/XXXIX/344/14 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mienice.
Data dodania do bazy: 2014-09-30 15:44:42