Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Boreczek gmina Borów, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-05-07 Data wydania: 2012-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/144/2012 Rady Gminy Borów z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Boreczek
Data dodania do bazy: 2013-07-14 19:23:09
Data ogłoszenia: 2012-08-27 Data wydania: 2012-03-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 977/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Borów nr IX/85/2011z dnia 26 sierpnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Boreczek
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:01
Data ogłoszenia: 2011-11-25 Data wydania: 2011-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/85/2011 Rady Gminy Borów z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Boreczek
Data dodania do bazy: 2011-11-25 17:24:41