Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Boreczek gmina Borów, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 977/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Borów nr IX/85/2011z dnia 26 sierpnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Boreczek1


2


3


4


5


6


7


8


9