Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Twardogóra, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-05-10 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI.173.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze
Data dodania do bazy: 2016-05-22 11:20:25
Data ogłoszenia: 2015-03-13 Data wydania: 2015-03-13
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.141.1.2015.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2015r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 1 pkt 3 lit. c we fragmencie „,na warunkach określonych przez właściciela sieci”, § 10 ust. 1 pkt 3 lit. d we fragmencie „,pod warunkiem zapewnienia dostępności do nich przez zarządców poszczególnych mediów”, § 10 ust. 1 pkt 8 lit. b we fragmencie „w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci”, § 11 we fragmencie „pod warunkiem udostępnienia gruntu dla realizacji celów określonych w planie” oraz § 13 ust. 1 pkt 2 we fragmencie „drogi wewnętrzne” uchwały nr III/27/2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 27/2, 27/3, 27/4, 27/5 AM 1 położonych w obrębie Drogoszowice, gmina Twardogóra.
Data dodania do bazy: 2015-03-19 08:19:43
Data ogłoszenia: 2015-02-17 Data wydania: 2015-02-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr III.27.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 27/2, 27/3, 27/4, 27/5 AM 1 położonych w obrębie Drogoszowice, gmina Twardogóra.
Data dodania do bazy: 2015-03-04 20:13:04
Data ogłoszenia: 2014-10-02 Data wydania: 2014-09-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL.312.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Dąbrowa, gmina Twardogóra.
Data dodania do bazy: 2014-10-08 09:37:58
Data ogłoszenia: 2014-02-14 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII.275.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra.
Data dodania do bazy: 2014-03-16 10:16:05
Data ogłoszenia: 2013-09-10 Data wydania: 2013-05-22
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 102/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XX.140.2012 z dnia 6 września 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Twardogóra
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:30
Data ogłoszenia: 2013-07-31 Data wydania: 2013-05-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 23/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwalę Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012 r. nr XX.141.2012 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 351/2 AM-1, położonej w obrębie Drogoszowice
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:29
Data ogłoszenia: 2013-01-09 Data wydania: 2012-09-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX.140.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Twardogóra.
Data dodania do bazy: 2013-01-09 23:31:26
Data ogłoszenia: 2012-12-21 Data wydania: 2012-09-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX.141.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, działki nr 351/2, AM-1, położonej w obrębie Drogoszowice.
Data dodania do bazy: 2012-12-22 09:53:55
Data ogłoszenia: 2012-10-10 Data wydania: 2012-09-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX.142.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 184/11, 184/12, 184/13, 184/14, 184/15, 184/16, 184/17 AM 1 położonych w obrębie Moszyce.
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:23:45