Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Drogoszowice gmina Twardogóra, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-03-13 Data wydania: 2015-03-13
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.141.1.2015.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2015r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 1 pkt 3 lit. c we fragmencie „,na warunkach określonych przez właściciela sieci”, § 10 ust. 1 pkt 3 lit. d we fragmencie „,pod warunkiem zapewnienia dostępności do nich przez zarządców poszczególnych mediów”, § 10 ust. 1 pkt 8 lit. b we fragmencie „w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci”, § 11 we fragmencie „pod warunkiem udostępnienia gruntu dla realizacji celów określonych w planie” oraz § 13 ust. 1 pkt 2 we fragmencie „drogi wewnętrzne” uchwały nr III/27/2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 27/2, 27/3, 27/4, 27/5 AM 1 położonych w obrębie Drogoszowice, gmina Twardogóra.
Data dodania do bazy: 2015-03-19 08:19:43
Data ogłoszenia: 2015-02-17 Data wydania: 2015-02-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr III.27.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 27/2, 27/3, 27/4, 27/5 AM 1 położonych w obrębie Drogoszowice, gmina Twardogóra.
Data dodania do bazy: 2015-03-04 20:13:04
Data ogłoszenia: 2013-07-31 Data wydania: 2013-05-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 23/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwalę Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012 r. nr XX.141.2012 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 351/2 AM-1, położonej w obrębie Drogoszowice
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:29
Data ogłoszenia: 2012-12-21 Data wydania: 2012-09-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX.141.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, działki nr 351/2, AM-1, położonej w obrębie Drogoszowice.
Data dodania do bazy: 2012-12-22 09:53:55
Data ogłoszenia: 2012-06-08 Data wydania: 2012-02-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI.99.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 131/13 AM 1, położonej w obrębie Drogoszowice.
Data dodania do bazy: 2012-06-11 00:00:54
Data ogłoszenia: 2011-07-18 Data wydania: 2011-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII.31.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 351/2, AM-1, położonej w obrębie Drogoszowice.
Data dodania do bazy: 2011-07-18 17:56:05