Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Juchowo gmina Borne Sulinowo, zachodniopomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XIV/151/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Juchowo



1


2


3


4


5


6


7


8


9