Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szczecin gmina Szczecin, zachodniopomorskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-3.4131.285.2014.EM Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. stwierdzające nieważność § 7 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr XLIII/1260/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie Miejsco-wego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo 4” w Szczecinie.1


2