Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lipka gmina Dolice, zachodniopomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr VIII/47/15 Rady Gminy Dolice z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dolice dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębach Lipka, Bralęcin, Trzebień, Rzeplino, Dolice i Mogilica1


2


3


4


5


6


7


8


9