Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Przylep gmina Kołbaskowo, zachodniopomorskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.303.2011.SA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. stwierdzające nieważność § 15 ust. 5 pkt 2 lit. b uchwały Nr XIII/135/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie geodezyjnym Przylep.1


2