Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świątki gmina Nowogródek Pomorski, zachodniopomorskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.168.2012.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. stwierdzające nieważność § 6 ust. 1 pkt 8 i § 7 ust. 12 uchwały Nr XIII/80/12 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 marca 2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych.1


2


3