Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Trzynik gmina Siemyśl, zachodniopomorskie

Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.355.2012.KJ Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 października 2012 r. stwierdzające nieważność § 9 oraz załącznika Nr 1 w części dotyczącej obszarów oznaczonych symbolami 1.52.RM i 1.53.RM uchwały Nr 134/XXVI/12 Rady Gminy Siemyśl z dnia 12 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Sie-myśl, Trzynik, Unieradz, Kędrzyno w gminie Siemyśl.

Szczegóły dokumentu:

rodzaj dokumentu nr dokumentu
rozstrzygnięcie nadzorcze NK.3.4131.355.2012.KJ

Daty:

data ogłoszenia data wydania data dodania do bazy
2012-11-06 2012-10-16 2012-11-11 13:33:54

Dane organu wydającego:

organ wydający województwo powiat miasto / gmina
Wojewoda zachodniopomorskie

Źródło dokumentu:

nazwa publikacji rok numer pozycja
Dziennik Urzędowy Województwa 2012 0 2345

Dokument dotyczy następujących miejscowości:

lp. województwo powiat gmina miejscowość rodzaj miej.
1 zachodniopomorskie kołobrzeski Siemyśl Kędrzyno wieś
2 zachodniopomorskie kołobrzeski Siemyśl Siemyśl wieś
3 zachodniopomorskie kołobrzeski Siemyśl Trzynik osada
4 zachodniopomorskie kołobrzeski Siemyśl Unieradz wieś