Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Glinna gmina Stare Czarnowo, zachodniopomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, w części obrębu ewidencyjnego Glinna



1


2


3


4


5


6


7


8


9