Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowe Objezierze gmina Moryń, zachodniopomorskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.218.2015.AS Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 lipca 2015 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/47/15 Miejskiej w Moryniu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Skotnica, Moryń Dwór gm. Moryń.1


2


3