Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Turkowice gmina Turek, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.129.2015.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2015r. orzekające nieważność Uchwały Nr VI/23/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Turkowice – część „A”1


2


3


4