Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chłapowo gmina Dominowo, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-2.0911- 15/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2011r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXIII/198/2010 Rady Gminy Dominowo z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV, Kromolice – Pątnów, na terenie gminy Dominowo, obręby: Gablin, Chłapowo, Dominowo, Poświątno i Orzeszkowo1


2