Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Piotrkowice gmina Ślesin, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.4.2013.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lutego 2013r. wskazujące iż uchwała Nr 235/XXIV/12 Rady Miejskie Gminy Ślesin z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Piotrkowice



1


2