Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Karwica gmina Ruciane-Nida, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.350.2016 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 października 2016r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XXVIII/212/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica-kompleks V1


2